Have an account? Log in or

ABA Huis is een behandel- en begeleidingscentrum voor kinderen en jeugdigen met een gedrags- en ontwikkelingsstoornis.

ABA Huis zet zich in voor de zorg en zelfredzaamheid van kinderen en jeugdigen vanaf 3,5 jaar. Met de principes van ABA richten wij ons op het maximaliseren van communicatieve, sociale en spelvaardigheden.

Lees meer

Onze Diensten

  • Dagbehandeling
  • Naschoolse dagbehandeling LVB
  • Zaterdagopvang
  • Thuisprogramma
  • Begeleiding in onderwijs
  • Ouderbegeleiding

ABA Huis is gecontracteerd voor de Wet langdurige zorg, de Wet jeugd met een beperking en jeugd-ggz in de gemeenten Rotterdam en Capelle aan den IJssel.

Lees meer

Video over Autisme