ABA Huis en de Satelliet starten voorjaar 2019 met ‘Sterren naar school’

25 december 2018 by admin
logoA_2.png

ABA Huis is blij en trots mede te mogen delen dat we een samenwerking aangaan met basisschool de Satelliet!

Het ABA Huis is een behandel- en begeleidingscentrum voor kinderen en jeugdigen met een gedrags- en/of een ontwikkelingsstoornis.
De Satelliet is een reguliere basisschool in Dordrecht met als visie 5-sterrenonderwijs.

In het voorjaar van 2019 starten we een pilot om een nieuw aanbod zorg/onderwijs te creëren binnen de muren van de Satelliet; ‘Sterren naar school’.

Het doel van onze samenwerking is om kinderen te begeleiden en voor te bereiden op de overstap naar een vorm van (speciaal) basisonderwijs.

Voor wie is ‘Sterren naar school’?

Sommige kinderen zijn uitgevallen op hun eigen school of hebben (nog) niet de juiste vaardigheden ontwikkeld om grotendeels zelfstandig te functioneren binnen het onderwijs.
Speciaal voor deze kinderen is de ‘Sterren naar school’ groep ontwikkeld.
‘Sterren naar school’ kan begeleiding bieden aan 5 kinderen tussen de 4 en 6 jaar oud.

Op deze groep wordt voornamelijk gewerkt aan (voor)schoolse vaardigheden en sociale vaardigheden. Bij de start van de groep zijn de kinderen het grootste gedeelte van de dag op de ‘Sterren naar school’ groep. Naarmate het jaar vordert zullen de kinderen steeds meer meedoen en wennen aan een schoolklas.

Door ze geleidelijk aan met hulp te laten wennen in de klas worden de kinderen optimaal voorbereid op een passende plek binnen een vorm van (speciaal) basisonderwijs. Om te bepalen welke school het meest passend is voor het kind wordt nauw samengewerkt met de leerkrachten van de Satelliet en het samenwerkingsverband Dordrecht.

Waar kan ik terecht om een kind aan te melden?

Kent u een kind dat mogelijk baat heeft bij deelname aan deze pilot of heeft u vragen over de pilot? Neem dan contact op met Merel Vlemmix (merel@abahuis.nl, 078-2040415).

Voor meer informatie over onze samenwerkingspartner de Satelliet verwijzen wij u naar de website:

www.desatelliet.nlABA Huis zet zich in voor de zorg en
zelfredzaamheid van kinderen en
jeugdigen vanaf 3,5 jaar. Met de principes van ABA richten wij ons op het
maximaliseren van communicatieve, sociale en spelvaardigheden.

Volg ons op Facebook

Facebook Pagelike Widget

Copyright by Anka Consultancy 2018. All rights reserved.