thuisprogramma

Kinderen met een gedrags- en ontwikkelingsstoornis hebben vaak extra begeleiding nodig om deel te kunnen nemen aan het speciaal (basis-) onderwijs. ABA Huis biedt voor deze kinderen een programma op maat, namelijk ‘begeleiding in het onderwijs’. Dit programma is een vorm van begeleiding dat op school wordt aangeboden op basis van de ABA principes.

Het programma

De begeleiding van dit programma is erop gericht de zelfstandigheid te stimuleren zodat zij in het speciaal (basis-) onderwijs optimaal kunnen participeren en zichzelf sociaal en communicatief kunnen redden, zonder dat de leerkracht extra aandacht aan het kind besteedt of er een apart lesprogramma voor het kind wordt aangeboden. Dit programma bestaat uit hulp bij het opvolgen van de instructies van de leerkracht, het ontwikkelen/ stimuleren van de communicatie met zijn leerkracht en klasgenoten, het maken van opdrachten en begeleiding tijdens het spelen op het speelplein. De begeleiding in onderwijs wordt opgezet door een ABA – consultante aan de hand van een Individueel Educatie Plan (IEP). De ABA – consultante komt één keer per maand observeren in de klas en begeleidt de ABA trainer (de schaduw) in het implementeren van het programma. De ABA – consultante geeft hiernaast ook tips aan de leerkracht.

Begeleidingsdoelen

De begeleider werkt met dagschema’s (een schema met de begeleidingsdoelen waarop de begeleiding dagelijks per doel data kan bijhouden) die opgemaakt worden aan de hand van het IEP van het kind. Het IEP wordt regelmatig geëvalueerd en bijgesteld. De begeleider van het kind neemt deel aan vergaderingen over het kind en legt dagelijks verslag aan de leerkracht, ouders en de ABA – consultante. De begeleiding in onderwijs kan ook gecombineerd worden met ABA-thuisprogramma.ABA Huis zet zich in voor de zorg en
zelfredzaamheid van kinderen en
jeugdigen vanaf 3,5 jaar. Met de principes van ABA richten wij ons op het
maximaliseren van communicatieve, sociale en spelvaardigheden.

Laatste nieuws

Volg ons op Facebook

Facebook Pagelike Widget

Copyright by Anka Consultancy 2018. All rights reserved.