Individuele begeleiding in onderwijs

Het ABA Huis biedt individuele begeleiding aan kinderen in het onderwijs. Dit doen wij in het regulier (basis)onderwijs, in het speciaal (basis-) onderwijs en op het voortgezet speciaal onderwijs.

Individuele begeleiding in het onderwijs wordt meestal ingezet om:

  • te voorkomen dat een kind uitvalt en naar een andere onderwijs- of zorginstelling moet of
  • een kind vanuit onze dagbehandeling goed te laten (her)starten in het onderwijs

Samen met school, ouders, de begeleider en de behandelaar van het ABA Huis wordt een Individueel educatieplan opgesteld met daarin de doelen waar we met de leerling aan gaan werken. Deze doelen kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op het aanleren van schoolse en/of sociale vaardigheden of bijvoorbeeld op het verminderen van probleemgedrag.

De behandelaar van het ABA Huis blijft nauw betrokken bij de schoolbegeleiding, zij sluit aan bij de evaluatiegesprekken en geeft waar nodig supervisie aan de begeleider.

De vorm van de begeleiding is afhankelijk van de hulpvraag van de leerling, de volgende vormen van begeleiding zijn mogelijk:

  • “schaduwen” van de leerling in de groep
  • 1 op 1 begeleiding buiten de groep
  • begeleiding van de leerkracht


ABA Huis zet zich in voor de zorg en
zelfredzaamheid van kinderen en
jeugdigen vanaf 3,5 jaar. Met de principes van ABA richten wij ons op het
maximaliseren van communicatieve, sociale en spelvaardigheden.

Laatste nieuws

Volg ons op Facebook

Facebook Pagelike Widget

Copyright by Anka Consultancy 2018. All rights reserved.