Klachtenregeling

Wij streven er continu naar om de zorg te leveren op basis van uw wensen. Het kan toch voorkomen dat u niet tevreden bent. Wij gaan graag met u in gesprek om te kijken hoe we dit samen kunnen oplossen.

In eerst instantie kunt u het bespreken met uw directe zorgverlener of diens leidinggevende. Wanneer dit niet tot het gewenste resultaat leidt kunt u ook terecht bij onze klachtenfunctionaris en/of de externe klachtencommissie. Deze klachtenfunctionaris en commissie zijn onafhankelijk. Onze klachtenfunctionaris is Mevr. M.Maris. We huren een externe commissie in via Expertisecentrum Klacht- en Gezondheidsrecht.

Komt u er ook niet uit met de klachtenfunctionaris, kunt u terecht bij de externe klachtencommissie.

Bent u niet tevreden over de afhandeling van u klacht door de klachtenfunctionaris, klachtencommissie of de Raad van bestuur van ABA Huis, kunt u uw klacht indienen bij de geschillencommissie.

In uitzonderlijke gevallen mag u meteen naar de geschillencommissie. Dat kan wanneer het echt niet mogelijk is om u klacht binnen ABA Huis te bespreken.

Wat kan de externe klachtencommissie voor u doen?

De klachtencommissie bestaat uit minimaal drie personen. De onafhankelijke voorzitter heeft een juridische achtergrond en er neemt minimaal 1 inhoudsdeskundige deel aan de commissie. De commissie beoordeelt klachten op basis van hoor- en wederhoor.

Werkwijze klachtencommissie

 1. U dient uw klacht in bij de externe klachtencommissie.
 2. De ambtelijk secretaris bevestigt de klacht binnen drie werkdagen.
 3. De voorzitter toetst of de klacht in behandeling genomen kan worden.
 4. Wanneer de klacht in behandeling genomen kan worden;
 •  Wordt om uw toestemming gevraagd om de klacht te delen met ABA Huis en voor het opvragen van relevante (medische) gegevens.
 • ABA Huis moet binnen 10 werkdagen verweer voeren.
 • U krijgt het verweer van ABA Huis toegestuurd. Hier kunt u ook op reageren en waar nodig relevante stukken insturen.
 • Wanneer de commissie voldoende informatie heeft kunnen ze een oordeel vormen over de gegrondheid van de klacht;

             –  Schriftelijke beoordeling; u ontvangt het verslag met een oordeel over de klacht.

               –  Hoorzitting; wanneer de commissie onvoldoende informatie heeft kan er een hoorzitting georganiseerd worden. U en ABA Huis komen dan bij elkaar en kunnen (met eigen ondersteuning) verweer voeren. U krijgt daarna een schriftelijk verslag met het oordeel over de klacht.

Hoe komt u in contact met de klachtencommissie?

 1. Per post: t.a.v. de ambtelijk secretaris, Lombokstraat 20, 2022 BJ, Haarlem
 2. Per e-mail: klachtenbehandeling@eckg.nl
 3. Via de website: www.eckg.nl, pagina ‘Website indienen klachten’.
 4. Via het klachtenformulier op de website www.eckg.nl, pagina ‘Website indienen klachten’, ‘Klachtenformulier externe klachtencommissie’.

Geschillencommissie

ABA Huis is aangesloten bij de Geschillencommissie Gehandicaptenzorg.

 • De Geschillencommissie Gehandicaptenzorg is een landelijke onafhankelijke commissie. U moet eerst onze eigen klachtenfunctionaris of klachtencommissie inschakelen. U kunt dan proberen om de klacht binnen ABA Huis op te lossen. Lukt dat niet? Dan kunt u naar de Geschillencommissie Gehandicaptenzorg.
 • Het adres van de Geschillencommissie Gehandicaptenzorg is: Postbus 90600, 2509 LP Den Haag (www.degeschillencommissie.nl/).
 • Bekijk voor meer informatie het reglement van de geschillencommissie (https://www.degeschillencommissie.nl/media/2472/ghc-reglement.pdf).

OPENINGSTIJDENMaandag
09:00 – 17:00
Dinsdag
09:00 – 17:00
Woensdag
09:00 – 17:00
Donderdag
09:00 – 17:00
Vrijdag
09:00 – 17:00
Zaterdag
Voor actuele info zie contact
Zondag
GeslotenABA Huis zet zich in voor de zorg en
zelfredzaamheid van kinderen en
jeugdigen vanaf 3,5 jaar. Met de principes van ABA richten wij ons op het
maximaliseren van communicatieve, sociale en spelvaardigheden.

Laatste nieuws

Volg ons op Facebook

Facebook Pagelike Widget

Copyright by Anka Consultancy 2018. All rights reserved.