ABA Huis is door het zorgkantoor Achmea voor de Wet langdurige Zorg. Daarnaast is ABA Huis gecontracteerd voor de Wet jeugd met een beperking en jeugd-ggz in de gemeenten Rotterdam en Capelle aan den IJssel.

ABA Huis werkt samen met de Rotterdamse wijkteams. Sinds 2015 worden wijkteams ingezet die zo veel mogelijk zelf jeugdhulp gaan verlenen. Hierdoor kunnen kinderen en jongeren sneller, goedkoper en dichtbij huis worden geholpen. In 55 Rotterdamse wijken komen wijkteams. Elk wijkteam bestaat uit vertegenwoordigers van jeugdhulpinstellingen, welzijnsorganisaties, schoolmaatschappelijk werk en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Per wijk wordt bekeken welke expertise nodig is in een wijkteam.

Raad van toezicht

De Raad van Toezicht van ABA Huis ondersteunt het bestuur van ABA Huis en houdt toezicht op de organisatie conform de Zorgbrede Governancecode.ABA Huis zet zich in voor de zorg en
zelfredzaamheid van kinderen en
jeugdigen vanaf 3,5 jaar. Met de principes van ABA richten wij ons op het
maximaliseren van communicatieve, sociale en spelvaardigheden.

Laatste nieuws

Volg ons op Facebook

Facebook Pagelike Widget

Copyright by Anka Consultancy 2018. All rights reserved.